ĐỊNH MỨC TRỒNG CỎ LÁ GỪNG | CÂY CÔNG TRÌNH

ĐỊNH MỨC TRỒNG CỎ LÁ GỪNG

Trồng Cỏ hay trồng bất kỳ một loại cây xanh nào cũng đều phải có định mức nhất định. Để giúp cho Bạn đọc dễ hình dung ra định mức cho việc trồng Cỏ Lá Gừng gồm những gì, bắt đầu từ đâu, Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn sẽ chia sẻ một số thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây.

Trồng Cỏ Lá Gừng, Cỏ Lá Gừng, Trồng Cỏ, Giống Cỏ Lá Gừng, Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn, Cây giống
Định mức trồng Cỏ Lá Gừng

Định mức trồng Cỏ Lá Gừng trên sân bãi

Thông thường, khi được cấp trên yêu cầu về việc xây dựng định mức trồng cỏ cho sân tennis, sân bóng đá… Bạn rất băn khoăn không biết phải làm những gì? Công việc định mức trồng Cỏ Lá Gừng bao gồm: Chuẩn bị vật liệu (cây giống, nước tưới, phân bón, đất trồng…) chuẩn bị nhân công trồng.

Định mức trồng 100m2 Cỏ Lá Gừng sẽ bao gồm các công việc cụ thể: Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động. Nhân công xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m. Nhân công rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.

Trồng Cỏ Lá Gừng, Cỏ Lá Gừng, Trồng Cỏ, Giống Cỏ Lá Gừng, Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn, Cây giống
Định mức trồng Cỏ Lá Gừng trên sân bãi

Nhân công xới đất trước khi trồng, trồng cỏ theo yêu cầu kỹ thuật, xong phải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2lần/ngày, thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Vật tư tiêu tốn: Giống Cỏ Lá Gừng 105m2, nước 1,50m3, phân hữu cơ, phân ủ 200kg, nhân công 4,42 công (bậc thợ bình quân 3.5/7)

Yêu cầu kỹ thuật: Đảm bảo sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, cỏ phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 5cm.

Định mức trồng Cỏ Lá Gừng trong bồn cỏ gốc cây

Định mức tính trên 1m2 cỏ được trồng, các công việc bao gồm: Đào đất, xúc đất ra ngoài bồn sâu 0,2m. Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến các bồn, cự li bình quân 100m và trồng cỏ vào các bồn.

Trồng Cỏ Lá Gừng, Cỏ Lá Gừng, Trồng Cỏ, Giống Cỏ Lá Gừng, Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn, Cây giống
Định mức trồng Cỏ Lá Gừng trong bồn cỏ gốc cây

Vật liệu, nhân công cần chuẩn bị: Cỏ Lá Gừng 1m2, phân hữu cơ 2kg, nước 0,015m3. Nhân công trồng hoàn thiện 0,05 công (bậc thợ bình quân 3.5/7)

Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng (kích thước bồn bình quân 3m2 cỏ), bảo dưỡng tính cho bồn/tháng. Nước tưới 0,5m3, nhân công 0,32 công (bậc thợ bình quân 3.5/7), xe bồn 0,03 ca (xe 5m3).

Leave a Reply