CÁC BƯỚC CHĂM SÓC CÂY CAU VUA

Chăm sóc cây cau vua, Cây cau vua, Vườn cau vua, Trồng cau vua, Cau vua

So với nhiều loại cây khác thì cây cau vua là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Các công việc chăm sóc cây cau vua gồm tưới nước hàng ngày và bón phân NPK định kỳ. Ngoài ra, nhà vườn chỉ cần cắt tỉa những tàu lá đã bị lão hóa quanh gốc. Cây cau vua mọc thẳng và tự tạo lên một thế đứng rất đẹp lại có … [Read more...]