CÂY XANH GIA NGUYỄN TRỒNG CỎ CHO KDC 9B4 TP HỒ CHÍ MINH

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây công trình, cỏ lá gừng, trồng cỏ lá gừng, lá gừng, KDC 9B4 - Dương Hồng

Cây Xanh Gia Nguyễn trồng cây cỏ Lá Gừng cho doanh nghiệp Dương Hồng tại huyện Bình Chánh. Đây là thời điểm mà các công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có rất nhiều hợp đồng trồng cây cho các khu dân cư, khu công nghiệp...Bên cạnh những đối tác mới, thì cũng có nhiều đối tác cũ như Dương Hồng. Công ty Cây Xanh Gia … [Read more...]