VÌ SAO CÔNG TRÌNH DÂN CƯ HAY TRỒNG CÂY PHƯỢNG VĨ ?

IMG_1885

Chào bạn, Cây xanh đối với bất kỳ Khu Dân Cư nào cũng có vai trò quan trọng trong tạo lập môi trường sinh thái, tạo Mỹ Quan Đô Thị. Cây xanh trồng ở các công viên, khu dân cư phần lớn các loài cây như: Xà Cừ, Phượng Vĩ, Hoa Sữa, Móng Bò Hoa Tím... Trong số đó, cây Phượng Vĩ được lựa chọn trồng nhiều … [Read more...]