CÂY XANH CÔNG TRÌNH CÓ TÁC DỤNG CHE BÓNG

cây công trình, cây giá tỵ, cây lát hoa, cây bàng đài loan, cây thông, cây sanh

Cây công trình có tác dụng che bóng gỗm những cây thân gỗ lớn thuộc loài lá kim. Hoặc lá rộng, thường xanh hay rụng lá trơ cành. Nhiều loài cho bóng râm tốt lại có dáng đẹp, phối hợp với các công trình kiến trúc đường phố, nhà ở... Giá Tỵ Đây là một loài cây gỗ lớn, chiều cao cây có thể vượt quá … [Read more...]