QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY PHI LAO

img_2073

Bà con muốn có Rừng Phi Lao xanh tốt phát triển như ý muốn thì cần phải chú ý đến quy trình trồng và chăm sóc cho Cây Phi Lao. Bà con cần tuân thủ quy trình chuẩn để giúp Cây Phi Lao sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Cây Phi Lao là một trong những loại cây khá dễ trồng và chăm sóc, có khả năng chịu hạn tốt … [Read more...]