KỸ THUẬT BỨNG CHUYỂN CÂY CAU VUA PHÁP

Cây Cau Vua, Cây cau vua pháp, Trồng cau vua, Cau vua, Cây công trình

Cây cau vua Pháp dễ trồng, dễ chăm sóc vì thế mà việc bứng chuyển cây cau vua cũng khá đơn giản. Trước khi đánh chuyển cũng thường cần phải đôn đảo cây trước mà trực tiếp đánh chuyển cây đem đi trồng tại vị trí mới đều được. Nếu bạn thực hiện đầy đủ các bước bứng chuyển như được … [Read more...]

CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN TRỒNG 45 CÂY CAU PHÁP CHO CÔNG TRÌNH KHU DÂN CƯ BÌNH LỢI

Công ty cây xanh Gia Nguyễn, cây cau vua pháp, cau vua pháp, cây xanh Gia Nguyễn, khu dân cư Bình Lợi

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn vừa làm công trình trồng 45  cây Cau Vua Pháp cho công trình khu dân cư Bình Lợi. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đang gấp rút chuẩn bị trồng thêm 45 cây Cau Vua Pháp cho khu dân cư Bình Lợi. Công trình này là một hợp đồng bất ngờ ngoài dự kiến hợp tác ban đầu của Cây Xanh Gia Nguyễn với … [Read more...]