CÁCH CHĂM SÓC CÂY CỌ DẦU

Cách chăm sóc cây cọ dầu, Cây cọ dầu, Cọ Dầu, Chăm sóc cây cọ dầu, Cây công nghiệp

Cách chăm sóc cây cọ dầu cũng giống như một số loại cây công nghiệp khác, bà con chỉ cần chú ý chăm sóc đúng quy trình và chú ý vài đặc thù riêng của cọ dầu. Các bước chăm sóc cây cọ dầu cần có như: thường xuyên kiểm tra cây, bảo vệ cây, làm cỏ tỉa lá, bón phân... Kiểm tra cây mới trồng và bảo vệ … [Read more...]