CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY CÔNG TRÌNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỚC HÒA

Cung cấp cây công trình cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp các loại cây công trình cho Ủy Ban Nhân Dân Phước Hòa, tỉnh Bình Phước. Trong thời gian qua, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn nhận được nhiều sự tin tưởng của quý khách hàng. Ngoài những khách hàng tư nhân, còn có những doanh nghiệp, cơ quan nhà nước mua cây xanh tại vườn … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY CÔNG TRÌNH CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁNH TÂM

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây cho khách hàng.Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp các loại cây công trình cho bệnh viện Thánh Tâm, tỉnh Bình Phước. Trong thời gian qua, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn ngoài cung cấp các loại cây giống lâm nghiệp, thì còn có những đơn hàng mua các loại cây công trình về trồng. Trồng các loại cây công trình trong thời gian … [Read more...]

CÂY HỒNG LỘC- CÂY CẢNH MANG TÀI LỘC ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Hồng Lộc.

Cây Hồng Lộc thường dùng để trang trí sân nhà, tiền sảnh cơ quan, dải phân cách đường phố và những vòng xoay giao lộ... Hồng Lộc là một loài cây bụi thường xanh, cành nhánh nhiều, mọc hơi chếch tạo thành vòm tán hình trứng hay bầu dục. Cây Hồng Lộc có tốc độ sinh trưởng nhanh, ưa khí hậu mát ẩm. Do đó, … [Read more...]