TÌM HIỂU CÂY BÀNG ĐÀI LOAN

Bàng Đài Loan, Giống bàng đài loan, Vỏ cây Bàng Đài Loan, Trồng giống bàng, Cây Bàng Đài Loan

Giống bàng Đài Loan du nhập vào Việt Nam trong khoảng vài năm vừa qua. Cây được trồng ở một số công viên, đường phố dưới dạng thí điểm.  Cây có nhiều ưu điểm nên sau đó được trồng lan rộng ra ở khắp mọi nơi chẳng hạn như trường học, công viên, đường phố, các khu đô thị, khu du lịch, dự án nhà … [Read more...]