CÁC LOẠI CÂY XANH PHÙ HỢP VỚI CÁC CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

cây xanh, cây bàng đài loan, cây giá tỵ, cây giáng hương, cây bò cạp vàng

Tùy vào đặc điểm các công trình kiến trúc của từng thành phố mà có những cây xanh phù hợp. Ở Việt Nam thì các loại cây xanh dưới đây được các nhà nghiên cứu cây xanh đô thị cho là phù hợp. Bằng Lăng Bằng Lăng là cây công trình rất quen thuộc với thời học sinh. Cây thuộc loài thân gỗ, thẳng, thân khá … [Read more...]

CÂY XANH CÔNG TRÌNH CÓ TÁC DỤNG CHE BÓNG

cây công trình, cây giá tỵ, cây lát hoa, cây bàng đài loan, cây thông, cây sanh

Cây công trình có tác dụng che bóng gỗm những cây thân gỗ lớn thuộc loài lá kim. Hoặc lá rộng, thường xanh hay rụng lá trơ cành. Nhiều loài cho bóng râm tốt lại có dáng đẹp, phối hợp với các công trình kiến trúc đường phố, nhà ở... Giá Tỵ Đây là một loài cây gỗ lớn, chiều cao cây có thể vượt quá … [Read more...]