KỸ THUẬT GHÉP CÂY HUỲNH LIÊN | CÂY CÔNG TRÌNH

KỸ THUẬT GHÉP CÂY HUỲNH LIÊN

Cây Huỳnh Liên hay cây Sò đo bông vàng có khoảng 3-4 loại khác nhau, chúng có sự khác nhau về kích thước và màu sắc hoa. Có loại ra hoa màu vàng, có loại ra hoa màu tím, có loại ra hoa màu hồng. Do cả bốn loại này đều có cùng họ hàng với nhau nên chúng đều có thể ghép được với nhau trên cùng một gốc ghép để cho nhiều hoa khác nhau.

Cây huỳnh liên, Kỹ thuật ghép cây huỳnh liên, Cây kiểng, Cành ghép, Cây huỳnh hoa, Cây sò đo bông vàng
Cây huỳnh liên.

Chuẩn bị vật dụng để ghép

Chuẩn bị gốc ghép: Muốn cây ghép có thế đẹp việc trước tiên bạn phải kiếm được một cây Huỳnh hoa làm gốc ghép tương đối lớn một chút (cỡ cổ tay trở lên).

Các vật dụng chuyên dùng để ghép cây: cưa, dao cắt tủa, chậu, đất trồng trộn sẵn phân mục, nước…

Cây huỳnh liên, Kỹ thuật ghép cây huỳnh liên, Cây kiểng, Cành ghép, Cây huỳnh hoa, Cây sò đo bông vàng
Chuẩn bị vật dụng để ghép

Kỹ thuật ghép cây huỳnh liên

Khi đã có gốc ghép thì dùng cưa, dao cắt tỉa tạo thế cho cây cảnh theo ý muốn của mình rồi trồng vào trong chậu lớn có trộn sẵn phân mục, chăm sóc cây, tưới nước đầy đủ cho cây.

Sau khi trồng khoảng một tháng thì cây đâm chồi mạnh, chọn những cây có chồi ưng ý làm gốc ghép. Trên gốc ghép cắt bỏ một đoạn ngọn dài khoảng 5 – 7cm, rồi dùng lưỡi dao lam chẻ đôi gốc ghép một đoạn dài khoảng 1,5 – 2cm để tạo miệng ghép.

Trên cây cần lấy giống chọn những tược có độ lớn tương đương với “gốc ghép”, cắt lấy một đoạn dài 5 – 7 cm (có khoảng 2 – 3 mắt lá), mỗi lá cắt khoảng 2/3 đến 1/2 lá, để cành ghép đỡ bị mất nước sau khi ghép (phần này gọi là “cành ghép”)

Cây huỳnh liên, Kỹ thuật ghép cây huỳnh liên, Cây kiểng, Cành ghép, Cây huỳnh hoa, Cây sò đo bông vàng
Kỹ thuật ghép cây huỳnh liên

Tại phần gốc của “cành ghép” dùng lưỡi dao lam cắt vạt hai bên tạo thành một hình nêm (vết cắt vạt cũng dài khoảng 1,5 – 2cm), nhanh chóng đưa phần vật nêm vào miệng ghép rồi dùng dây nilon quấn vừa đủ chặt, sau cùng dùng một bao nilon loại trong suốt chùm kín lên “cành ghép” và chỗ ghép để “cành ghép” không bị khô, che nắng cho chỗ ghép hoặc đưa cây ghép vào chỗ mát. 

Sau khi ghép khoảng 15 đến 20 ngày nếu thấy “cành ghép” còn sống thì tháo bỏ bao nilông và sau đó cũng khoảng 15 – 20 ngày thì tháo bỏ dây nilon quấn chỗ ghép.

Sau khi ghép một thời gian tại chỗ nách lá của “cành ghép” sẽ nẩy tược mới, khi lớn những tược mới này sẽ ra hoa. Muốn cho cây có thế đẹp nên sửa tạo tán cho cây giống như việc tạo tán cho những cây kiểng khác.

 

Leave a Reply